Jesteś tutaj:

Efektywność energetyczna - projekty

"Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - " Utworzenie parku miejskiego przy rzece Gościanka w Gościnie"

 

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej

 

Termomodernizacja UM w Gościnie

Termomodernizacja UM w Gościnie

 

"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiadujących"

"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiadujących"

 

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”

 

 Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych – lamp solarnych pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w miejscowościach Gminy Gościno

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie