Jesteś tutaj:

Burmistrz Gościna informuje, że realizowany jest projekt pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Gościno”

dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: VIII Edukacja; Działanie: RPZP.08.04.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowany w okresie od 01.09.2017r. do 31.07.2019r.

Czytaj więcej: Burmistrz Gościna informuje, że realizowany jest projekt pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe...

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie