Jesteś tutaj:

Okresowa ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2015r poz. 1989/ przesyła okresową ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Gościno za rok 2017.

Czytaj więcej: Okresowa ocena jakości wody

Jakość wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2015r poz. 1989/ przesyła ocenę obszarową jakości wody dostarczanej z wodociągu na terenie miasta i gminy Gościno w roku 2017.

Czytaj więcej: Jakość wody do spożycia

Video

Linki

 
 
 
 
                          
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie