Jesteś tutaj:

Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uprzejmie informuje, iż od 2016r realizuje projekt pozakonkursowy „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, którego celem jest wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w zachodniopomorskim rynku pracy, w tym w rynku usług użyteczności publicznej poprzez zwiększenie efektywności działania PES i instytucji otoczenia ekonomii społecznej. Jednym z przedsięwzięć przewidzianych w ramach naszego projektu jest Seminarium naukowe poświęcone zagadnieniu współpracy sektorów nauki, biznesu i ekonomii społecznej, które odbędzie się  w dniu 08.03.17 w ZAZ „Centralna Kuchnia” w Stargardzie.

czytaj więcej

Uwaga lodowisko nieczynne

GOŚCIŃSKIE CENTRUM SPORTU INFORMUJE, ŻE OD DNIA 01.03.2017 LODOWISKO BĘDZIE NIECZYNNE.

Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  organizuje spotkanie informacyjne na temat projektu pt.

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

– przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie 7.4 RPO WZP 2014-2020

 

W ramach projektu udzielamy

Dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

(w tym dla spółdzielni socjalnych)

 

Spotkanie  odbędzie się w dniu 17 lutego w godz. 10.00-11.00  w Kołobrzegu w siedzibie Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

przy ul. Mazowieckiej 29, Sala Różana

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: przedstawicieli NGO, jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, PCPR, kościelne osoby prawne, spółdzielnie socjalne a także osoby fizyczne chcące założyć przedsiębiorstwo społeczne (w tym uprawnione do założenia spółdzielni socjalnej) i które w jego ramach chcą zatrudnić osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Wszystkie informacje na temat projektu są  dostępne na stronie www.owes.koszalin.pl w zakładce Dotacje.

Podkategorie

Video

Linki

             
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Straż Miejska

Dom Kultury w Gościnie