Jesteś tutaj:

Mieszkanie Plus - ANKIETA

 

Program Mieszkanie Plus w Gminie Gościno
24 listopada 2017r. Burmistrz Gościna podpisał list intencyjny, będący pierwszym krokiem do współrealizacji rządowego programu Mieszkanie Plus w Gminie Gościno.
Rządowy program realizowany jest w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 20 lipca    2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.
Zadaniem KZN jest m.in. zwiększenie dostępności mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego, tworzenie warunków do zwiększania dostępności mieszkań oraz finansowanie realizacji uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie innych działań ułatwiających taką realizację.
W związku z powyższym wszystkich mieszkańców Naszej Gminy chcących przystąpić do ww. Programu prosimy o wypełnienie zamieszczonej poniżej ANIKIETY i dostarczenie jej do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Gościnie.
Wskazana ANKIETA dostępna jest również przez sołtysów wszystkich sołectw Gminy Gościno oraz w sekretariacie Urzędu.
Na wypełnione ANKIETY czekamy do 31 grudnia 2017r.

 

 

 

Video

Linki

                 
 
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie