Jesteś tutaj:

Uwaga

O G Ł O S Z E N I E
O ZEBRANIU  WIEJSKIM  W  CELU  PRZEPROWADZENIA  WYBORÓW SOŁTYSA  ORAZ  RADY SOŁECKIEJ

Burmistrz Gościna w oparciu o Statut Sołectwa PŁAWĘCINO zwołuje Zebranie Wiejskie  w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej sołectwa Pławęcino.
Zebranie odbędzie się 19 kwietnia 2017 roku o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Pławęcinie

Burmistrz Gościna

Video

Linki

                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Straż Miejska

Dom Kultury w Gościnie