Jesteś tutaj:

GOŚCINO W PIERWSZEJ DZIESIĄTCE W POLSCE WŚRÓD SAMORZĄDÓW NAJLEPIEJ WYKORZYSTUJĄCYCH FUNDUSZE UE

 

Burmistrz Gościno był gościem specjalnym na zorganizowanym w dniach 22-23 września br. w Katowicach XIV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów.
Samorządowe Forum Kapitału I Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Nowoczesne miejsce Międzynarodowego Centrum Kongresowego  w Katowicach i trzynastoletnia tradycja spotkań stanowiły idealne połączenie dla tematów kolejnej, czternastej edycji Forum.

Program XIV Forum objął ponad 60 paneli i debat, które złożyły się na 10 konferencji tematycznych, czyli: Kongresu Skarbników Polskich Samorządów, Zjazdu Sekretarzy, Forum Przewodniczących Rad, Miasto Przyszłości, Spółki komunalne, ponad gminne związki  i porozumienia jako Instrumenty realizacji usług publicznych, Finansowanie i ochrona zdrowia przez samorząd, Wyzwania dla Samorządowej Oświaty, Audyt wewnętrzny w JST, Innowacje w rozwoju obszarów wiejskich oraz Jakość życia seniorów. Każda z tych konferencji będzie podzielona na bloki programowe dotyczące najważniejszych, bieżących problemów dotykających samorządy.

Dla Gminy Gościno najważniejszy był finał pierwszego dnia Forum. Dzień ten bowiem zwieńczyła Gala Inwestorów Samorządowych, podczas której ogłoszono wyniki rankingów „WSPÓLNOTY” w trzech kategoriach:
1.    Ranking „Wydatki inwestycyjne samorządów”
2.    Ranking „Wykorzystanie funduszy UE na projekty społeczne – wydatki bieżące”

oraz
3.    Ranking „Wykorzystanie funduszy UE w projekty społeczne – inwestycje”,  w którym Gmina Gościno zajęła IX miejsce

Wskaźnik tego rankingu bierze pod uwagę dotacje inwestycyjne z funduszy UE na zadania związane ze sferą społeczną. Uwzględniono tu wydatki min. w działach: turystyka, oświata i wychowanie, ochrona zdrowia, pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, edukacyjna opieka wychowawcza, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, kultura fizyczna.

Laureaci rankingu zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami. Poniżej dyplom przyznany Gminie Gościno.

W tym miejscu warto przypomnieć nie tak odległy sukces Gminy w skutecznym pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Ten sukces został potwierdzony raportem opracowany przez Urząd Marszałkowski pt.: Absorpcja środków UE przez samorządu oraz ich  jednostki w województwie zachodniopomorskim w latach 2007-2012.
Z opracowania Urzędu Marszałkowskiego wynika, że na najwyższym miejscu wśród gmin powiatu kołobrzeskiego - miejsce 10 - zajęła Gmina Gościno. Za nią uplasowały się na 12 miejscu Gmina Miasto Kołobrzeg, Gmina Kołobrzeg na 18, Gmina Rymań na 40, Gmina Siemyśl na 70, Ustronie Morskie na 85, a Gmina Dygowo na 91 miejscu w województwie zachodniopomorskim.

Video

Linki

            
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie