Jesteś tutaj:

TWÓJ DOWÓD OSOBISTY MÓGŁ STRACIĆ WAŻNOŚĆ !

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie :

- zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - o wymianę należy wystąpić w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;

- w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 3 miesiące.


UWAGA !

Po upływie 3 miesięcy, w przypadku niezłożenia wniosku o wymianę, dowód podlega unieważnieniu.
W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą - dowód podlega unieważnieniu po upływie 4 miesięcy.
- uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby, utrata - niezwłocznie,
- upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Ponadto, dowód osobisty podlega unieważnieniu:
- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
- z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
- z dniem zgonu jego posiadacza.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie