Jesteś tutaj:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wzór wniosku akcyza

Zestawienie faktur

Opis
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Kogo dotyczy

Producenta rolnego będącego posiadaczem lub współposiadaczem gospodarstwa rolnego (w tym dzierżawcy).

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Wymagane dokumenty
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek oraz zbierać faktury VAT

 

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

 

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 

1 - 31 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

 

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Miejsce składania pism
Urząd Miejski w Gościnie, ul. IV Dywizji W.P. 58 pokój nr 13, tel. 943513372

 

Sposób załatwienia

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wydaje się w drodze decyzji administracyjnej.

 

Opłaty
Nie podlega opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2188)

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2019r.

 

  • zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019. Poz. 398
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. z 2020r. poz. 2435)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

 

Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gościna w terminie 14 dni od otrzymania decyzji

 

Pliki do pobrania:

 

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

2. Zestawienie faktur

 

3. Oświadczenie osoby fizycznej / prawnej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie